Paul Reef
Over Paul Reef
Paul Reef (1995) is Research Masterstudent Historical Studies aan de Radboud Universiteit Nijmegen en doet momenteel een onderzoeksstage naar de Volkenbond aan de Universiteit van Aarhus. Eerder schreef hij voor Südosteuropa. Journal of Politics and Society over de Macedonische ‘Colourful Revolution’ en een ander artikel over Macedonische herinneringspolitiek voor dit tijdschrift ligt bij de drukker.
Contact: Website