Twintig jaar geleden leek het iedereen volstrekt duidelijk wat er werd bedoeld met Oost- en met West-Europa. Maar die kenmerken zijn gaan (of beter gezegd: blijven) schuiven. Donau buigt zich over de houdbaarheid van een oost-westverdeling van het continent en over de nieuwe breuklijnen die zich aftekenen.

Living in Russia’s shadow

november 6, 2023 redactie Donau

Geschatte leestijd: 12 minuten What does it mean to live in the shadow of Russia? There is no single answer, but an influential answer was given by the recently deceased Czech playwright and emigré dissident Milan Kundera.

Neutraliteit maakt je irrelevant

juli 20, 2019 Joost van Egmond

Geschatte leestijd: 8 minuten Christie Miedema bestudeerde de manier waarop Amnesty International tijdens de Koude Oorlog achter het IJzeren Gordijn opereerde. Dat leverde belangrijke inzichten op in hoe het concept mensenrechten evolueerde.

Oost-Europa blijft ver weg

augustus 18, 2014 redactie Donau

Geschatte leestijd: 5 minuten Afstanden tot Oost-Europese steden worden – nog steeds – overschat – ondanks het einde van de Koude Oorlog en de uitbreiding van de EU.