Twintig jaar geleden leek het iedereen volstrekt duidelijk wat er werd bedoeld met Oost- en met West-Europa. Maar die kenmerken zijn gaan (of beter gezegd: blijven) schuiven. Donau buigt zich over de houdbaarheid van een oost-westverdeling van het continent en over de nieuwe breuklijnen die zich aftekenen.

Neutraliteit maakt je irrelevant

juli 20, 2019 Joost van Egmond

Christie Miedema bestudeerde de manier waarop Amnesty International tijdens de Koude Oorlog achter het IJzeren Gordijn opereerde. Dat leverde belangrijke inzichten op in hoe het concept mensenrechten evolueerde.