Er gaat geen maand voorbij zonder dat ergens in Midden- en Zuidoosteuropa een protestbeweging opstaat. De regio is in beroering. Steeds vaker laten mondige burgers hun stem horen.

Stil protest – blanco stemmen in Servië

augustus 31, 2012 Joost van Egmond

Geschatte leestijd: 3 minuten Door blanco stemmers kwam in Servië een nationalistische regering aan de macht. Mensenrechtenactivist Marijana Toma was één van hen: ‘Ik heb mijn leven lang voor het minste kwaad gekozen. Dat bracht ik niet meer op.’

Zing je verzet

juni 14, 2011 Joost van Egmond

Geschatte leestijd: 5 minuten Een oude traditie van protestliederen slaat aan bij een jongere generatie  in voormalig Joegoslavië.

1 2 3