Leven in ballingschap — Belarussische vrouwen in het buitenland

Volha Kavalskaya (Foto: Xenia Podstennaya)
Volha Kavalskaya (Foto: Xenia Podstennaya)
Geschatte leestijd: 11 minuten

De politieke gebeurtenissen van 2020 in Belarus hebben de dynamiek van de Belarussische emigratie fundamenteel veranderd. Hoewel de Belarussische exodus nog niet is gestopt, heeft de Russische oorlog in Oekraïne geleid tot een tweede grote golf.

Door Volha Kavalskaya

Ik ben Volha Kavalskaya. Ik heb drie en een half jaar niet in Belarus gewoond en kan mijn thuisland sinds augustus 2020 niet meer bezoeken. Gedurende deze tijd heb ik in vier landen gewoond, elk voor een min of meer langere periode. Ik heb vluchtelingen geholpen – eerst uit Belarus en daarna uit Oekraïne. Uit eigen ervaring en van de mensen die ik ontmoet, weet ik hoe moeilijk emigratie kan zijn, zeker als gedwongen verhuizing. Het idee van een verslag over Belarussische vrouwen in ballingschap is ontstaan ​​uit mijn wens dat iedereen zich nu meer dan ooit herinnert dat de Belarussen gedwongen werden te emigreren en over de hele wereld waren verspreid.

Dat gezegd hebbende, vrouwen vormen een van de meest kwetsbare migrantengroepen. Ik werk in de NGO-sector en doe burgeractivisme in het buitenland en ik zie veel initiatieven en projecten gericht op Belarussische vrouwen. Tegelijkertijd heb ik het gevoel dat we soms vergeten of geen tijd hebben om onze doelgroep te vragen wat ze nodig hebben. Alleen door vast te stellen wat hun werkelijke behoeften zijn, kunnen we Belarussische vrouwen in het buitenland echt ondersteunen. Om dit te doen, heb ik met zes vrouwen gesproken en enquête gehouden onder in totaal 284 Belarussische vrouwen die in het buitenland wonen, tussen de achttien en 56 jaar oud.

Angst voor repressie, psychische problemen en de oorlog in Oekraïne

Bijna tachtig procent van de ondervraagde vrouwen verliet Belarus na de gebeurtenissen van augustus 2020, terwijl bijna tweehonderd aangaven dat het een gedwongen verhuizing was. De gemiddelde Belarussische vrouw in de diaspore heeft geen tijd gehad om haar vertrek te plannen, heeft de bestemming niet volledig onderzocht en heeft vaak geen baan of middelen om in haar kosten van levensonderhoud te voorzien. Van de redenen om te verhuizen was het meest voorkomende antwoord politiek (198 reacties). Dit hangt echter vaak samen met andere drijfveren, zoals economische emigratie, de wens om het leven in een ander land te proberen, psychische problemen. Van alle respondenten verhuisden 87 vrouwen alleen.

Als het om bestemmingen gaat, waren Polen, Georgië en Oekraïne de meest voorkomende. Eén antwoord was simpelweg: “Nog geen land”.

Yulia werd in januari 2021 vastgehouden en vijftien dagen vastgehouden. Ze woont nu ongeveer een maand in Georgië. Door de oorlog was ze op vakantie in Istanbul, maar drie maanden daarvoor woonde ze in Kyiv.

VOLHA: En nu heb je geen spijt van je verhuizing?

YULIA: Nee. Natuurlijk mis ik Belarus heel erg, ik wil daar zo graag heen. Maar zelfs als ik alles wist wat er ging gebeuren, zou ik toch naar Kyiv verhuizen. Ik werd verliefd op de stad en ik wil teruggaan.

Weet je al wat je hierna gaat doen?

ik weet het nog niet. Gisteren nog spraken we met onze huisbaas in Kyiv, en we vertelden hem in koor dat we terug wilden keren. Zelf is hij erg optimistisch. Hij zegt: “Nog even en je kunt terugkomen”.

Heimwee, gezondheidsproblemen, discriminatie

“Het moeilijkste aan gedwongen verhuizen is dat je niet ergens heengaat, maar er vandaan. Je plan eindigt op het moment dat he de grens oversteekt, de taak is volbracht. En dan begint het leven. Wat je eigenlijk niet wilde, waar je niet op voorbereid was. Zonder vrienden, familie, een baan en middelen van bestaan. Zo is een gedwongen verhuizing fundamenteel anders dan een bewuste verhuizing naar keuze.”

Gevraagd naar de moeilijkheden die ze ondervonden bij het verhuizen naar het buitenland, wezen de geïnterviewde vrouwen op problemen met het vinden van een baan (94), het leren van de lokale taal (144), nieuwe sociale contact leggen (146), legalisatie (146), heimwee (175), financiële moeilijkheden (79), gezondheidsproblemen (68) en moeilijkheden bij het vinden van een dagopvang/school voor een kind (12). Ook hadden vijf vrouwen problemen met het vinden van huisvesting, vier psychologische problemen op en drie schuldgevoelens. De een antwoordde: “Ik kan niet van dit land houden, ik wil naar huis, maar ik ben bang”. Tien vrouwen zeiden dat ze geen moeilijkheden ondervonden.

Vrouwen deelden hun verhalen over verhuizing, hun mentale en fysieke toestand. De eerste moeilijkheden waren van sociale aard: eenzaamheid, het onvermogen om terug te keren naar Belarus, zelfs om dwingende redenen (bijvoorbeeld begrafenissen), co-afhankelijke relaties en financiële afhankelijkheid van een partner, discriminatie op grond van geslacht en afkomst, moeite met het leggen van sociale contacten, zich “vreemd voelen”, heimwee, druk van de lokale bevolking en de taalbarrière.

“Ik hou heel veel van mijn vaderland. Ik kom niet uit Minsk, dus toen ik daarheen verhuisde, heb ik mijn geboorteplaats erg gemist. Later, toen ik naar Kyiv verhuisde, miste ik de mensen, het gevoel van Belarus — als je door de stad loopt en je weet dat er Belarussen om je heen zijn. Het was moeilijk om vanaf nul een leven op te bouwen. Ook al lijken de landen op elkaar, de dagelijkse routine is compleet anders, en je past je er vanaf nul aan aan en begint nieuwe gewoontes te ontwikkelen. De eerste anderhalve maand had ik heimwee naar Minsk, ik wilde zo graag terug dat ik moest huilen. Geleidelijk aan, in februari, kreeg ik het gevoel dat ik al iets wist over mijn nieuwe thuis. Al met al was het moeilijk om alles vanuit het niets op te bouwen, te leren en te zoeken, te verlangen naar het gevoel van thuis”, vertelt Yulia over haar gevoelens destijds.

In november 2021 zou Lena net drie maanden in Georgië gaan wonen. In december begon het regime verkiezingswaarnemers te arresteren, ze doorzochten haar huis. Lena keerde nooit meer terug naar Belarus.

“Het moeilijkste voor mij is toegeven dat ik een emigrant ben. Toen ik dit eenmaal accepteerde, was ik niet van plan om te verhuizen — ik ging gewoon weg voor de winter. Toen de huiszoeking plaatsvond, ontkende ik nog steeds dat ik niet thuis was, ik dacht dat ik nog steeds terug kon gaan. Het feit dat ik mijn dierbaren, van wie sommigen het ook moeilijk hebben, niet kan bezoeken; het feit dat ik ver weg ben en niet weet wanneer ik weer in Belarus zal zijn. Het is ook de onzekerheid die het moeilijk maakt. Zoals, wat nu te doen? Ergens verankerd zijn of niet? Waar te wonen, waar te gaan? Waar kan ik mijn spullen bewaren? Zoveel onbeantwoorde vragen.”

Veel vrouwen gaven ook aan ernstige gezondheidsproblemen te hebben en moeite om toegang te krijgen tot gezondheidszorg. Dit omvat het vinden van een goede dokter, het probleem van het krijgen van een medische afspraak, de taalbarrière, dure gezondheidszorg en de bureaucratie van gratis medicijnen, onzekerheid en het onvermogen om een ​​abortus te ondergaan in Polen. Aanhoudende depressie, zenuwinzinkingen, alcoholisme en paniekaanvallen zijn verantwoordelijk voor de meest voorkomende psychische problemen.

In Polen, de meest populaire bestemming volgens het onderzoek, ondervinden vrouwen moeilijkheden met de legalisering van hun verblijf: weigeringen om een ​​tijdelijke verblijfsvergunning af te geven, het gebrek aan informatie, lange wachtrijen bij het consulaat en langdurige procedures in Polen, vooral na het uitbreken van oorlog. Om politieke redenen is het moeilijker geworden om een ​​bankrekening te openen in Georgië. Ten slotte hebben vrouwen die vanwege de oorlog zijn verhuisd niet de documenten die nodig zijn voor legalisatie omdat ze Kyiv met niets zijn ontvlucht.

De meeste vrouwen noemen financiële moeilijkheden: een lange zoektocht naar een baan, geen toegang tot hun beroep zonder taalkennis, een lagere sociale status, fysiek werk voor een lager loon, een werkzoekende partner en gedeelde financiële problemen, illegaal werk, geblokkeerde Belarussische kaarten, huisvestingsproblemen vanwege de toestroom van immigranten en discriminatie op grond van nationaliteit.

Nastia en haar man stuitten in Polen op verschillende gevallen van discriminatie.

VOLHA: Communiceer je vaak met Polen? Hoe behandelen ze je?

NASTIA: “Nou, voor de oorlog was alles geweldig, Polen behandelden ons goed. 

Over het algemeen behandelen ze ons heel goed. Het hadden slechts één keer een zeer onaangename ervaring. We waren op zoek naar een baan en een groot aantal mensen, recruiters, van verschillende nationaliteiten — Oekraïners, Polen — hebben ons gewoon afgewezen omdat we Belarussen zijn. Een recruiter deed zijn best om verschrikkelijk te zijn door een twee minuten durende spraaknotitie op te nemen als onderdeel van een zeer ongemakkelijke tekst. Natuurlijk voelde ik me wat meer gespannen. Ik ben gewoon heel bang, ik ben niet in staat om nog meer agressie tegen te komen als er al zoveel in de wereld is, ik ben er mentaal niet op voorbereid.”

“Maar over het algemeen ga ik nu de straat op en communiceer ik. Normale mensen begrijpen dat de Belarussen niet Loekasjenka zijn. Er zijn ook mensen die de situatie niet hebben gevolgd — iedereen is bezig met zijn eigen leven — en ze zijn moeilijker om mee te praten. Vandaag ontmoette ik een familie uit Oekraïne. Ze vroegen om de vertaling van een woord in het Engels, dus ik hielp ze. Ze vroegen me waar ik vandaan kom en ik zei dat ik uit Belarus kom. Ze vertelden me: ‘We haten Belarussen’. Ik begrijp dat ze gewoon geen tijd hadden om te leren dat we niet allemaal Loekasjenka zijn. De burgemeester van Gdańsk verdedigde ons onlangs en zei zoiets als ‘dit zijn Belarussen, en als iemand denkt dat ze Loekasjenka zijn, dat zijn ze niet. We steunen jullie’.”

Ondersteuning van diaspora, lokale bevolking en autoriteiten

“Kwetsbaarheid is de meest nauwkeurige omschrijving van gedwongen emigratie. Je bent op jezelf aangewezen en het is belangrijk om jezelf in deze tijd niet te verliezen. Verdragen.”

Op de vraag waar je steun kreeg en krijgt, noemen de meeste vrouwen familie, vrienden of kennissen. Een kleiner aantal noemde hun gastland, werkplek, stichtingen en de Belarussische diaspora. In totaal vonden 184 vrouwen dat er voldoende steun was, terwijl tachtig vonden van niet. Zeventien zeiden dat het “moeilijk te zeggen” was en twee respondenten hadden het gewoon niet nodig. Al met al vertrouwt de overgrote meerderheid van de vrouwen op hun eigen inspanningen en de hulp van hun familie. Ondanks het grote aantal liefdadigheidsorganisaties, evenals de sterke Belarussische diaspora in veel steden, durven vrouwen niet om hulp te vragen, of kunnen ze die eenvoudigweg niet krijgen vanwege het grote aantal mensen in nood.

Zhanna herinnerde zich haar tijd in Krakau en huilde zelfs na de overweldigende vrijgevigheid van de lokale diaspora:

“Ik ben ongelooflijk blij dat we naar deze stad zijn gekomen, omdat we hier zulke geweldige mensen hebben ontmoet. Ik herinner me die tijd nog steeds met zoveel dankbaarheid, omdat het in de eerste plaats een heel enge en heel moeilijke tijd was — die treinstations, treinen, iedereen was moe. Vrijwilligers hielpen ons bij het vinden van huisvesting, hielpen ons bij de onderhandelingen. We hebben vier maanden in Krakau gewoond. We hadden problemen met het vinden van een baan — de wet veranderde toen en het was niet duidelijk of je een baan kon krijgen met een humanitair visum. Ik had een baby om voor te zorgen, ik kon niet gaan werken; alles viel op de schouders van mijn man. We hebben het geld van de verkoop van onze auto gebruikt om een ​​woning te huren, maar vrijwilligers hebben ons ook veel geholpen. Dekens, beddengoed, borden, een voedselmand. Twee weken lang voorzag ‘Martha’s Hostel’ ons van lunches — ik herinner me dat ik het deelde met de andere jongens die moesten vluchten omdat er zoveel eten was. De kinderen aten niet veel en we wilden de geschenken delen die we van de Belarussen en Polen hadden gekregen. Tijdens een van de bijeenkomsten zei de burgemeester van Bydgoszcz dat hij twee Belarussische families zou helpen met huisvesting. Poolse vrijwilligers gingen op zoek naar degenen die het het hardst nodig hadden. De meiden uit Krakau hebben een goed woordje voor ons gedaan. Twee maanden later verhuisden we naar Bydgoszcz en begonnen we een nieuw leven op te bouwen.”

Toch is het uitzonderlijk voor een gezin uit Belarus om een ​​appartement van de Poolse regering te krijgen. Zonder financiering van stichtingen is de diaspora niet in staat om iedereen in nood te helpen. Het zijn eerder de lokale vrijwilligers die helpen. Gezien de omvang van de Belarussische emigratie in de afgelopen jaren vereist dit probleem echter meer systematische oplossingen.

Op de vraag wat voor soort ondersteuning ontbreekt, zei Zhanna dat taalcursussen absoluut noodzakelijk zijn als je naar Polen verhuist. Taalkennis geeft toegang tot de arbeidsmarkt, anders kan een vrouw alleen rekenen op de laagstbetaalde banen.

Vrijheid, vrienden, de toekomst

“Ik heb gezien hoe vrij het leven kan zijn.”

De enquête vroeg vrouwen om positieve dingen te vertellen die hen zijn overkomen tijdens de emigratie. Het overweldigende aantal reacties noemde het gevoel van veiligheid, gemoedsrust en verbeterd psychisch welzijn. Ondanks de psychologische moeilijkheden van een gedwongen verhuizing, waardeerden veel vrouwen de afwezigheid van een directe bedreiging voor hun leven en vrijheid, die ze constant voelden in Belarus. Ze zeiden dingen als “Ik zag hoe vrij het leven kon zijn”, of “Ik kon vrijer ademen”. Dit suggereert dat de fundamentele menselijke behoefte aan veiligheid in Belarus wordt geschonden, en dit is vaak een beslissende factor om te emigreren.

Ksenia ging in 2019 voor promotieonderzoek in Krakau. In 2020 keerde ze terug naar Belarus om protesten bij te wonen en raakte later betrokken bij sociaal activisme in Polen. Nu kan ze, zoals velen, niet naar huis. Ze vertelde over de veranderingen in haar leven:

“Tijdens mijn emigratie ben ik als persoon erg veranderd. Ik denk dat ik in veel opzichten volwassener ben geworden, niet in de laatste plaats door de scheiding — niet alleen met mijn ouders, maar ook met het regime, de ongezonde Belarussische samenleving, de aangeleerde hulpeloosheid en potentie van mensen om iets te veranderen. Voor mij bleek emigratie al vóór alle gebeurtenissen in Belarus belangrijk te zijn, want ik keerde terug naar Belarus om de protesten bij te wonen, precies omdat ik eerder was vertrokken. Het is iets in de trant van ‘Om van ons Belarus te houden, moet je in verschillende delen van de wereld wonen’ [een gezegde in het Belarussisch — opmerking van de vertaler]. Ik voelde het belang van mijn land direct vanwege het feit dat ik ver weg was en zag hoe anderen van hun land houden.”

Drie vrouwen zeggen dat ze zich realiseerden “hoeveel ze van hun land houden” en vaker Belarussisch begonnen te spreken.

Gemeenschap, gidsen, gezondheidszorg, psychologische ondersteuning

Veel van de respondenten (91) denken dat vrouwen in emigratie behoefte hebben aan gemeenschapszin, steun en sociale projecten.

Yulia vertelt: “We zochten Wit-Russen, vooral in het begin. We vonden een bar gerund door Belarussen en gingen daarheen. Ze hebben meer plaatsen aanbevolen. […] Dus je raakt een beetje gewend aan de routine, en je gaat op zoek naar je mensen. Het is zo’n goede herinnering. En als ik ergens een wit-rood-witte vlag zie, roep ik meteen: ‘Oh, kijk!’ — net alsof iemand me had verrast met ijs.”

Anderen merkten op dat ze geen betrouwbare informatie en contactpunten in het land van bestemming hadden. Daarbij gaat het om vraagstukken rondom legalisatie, banen, scholen en kinderopvang en het culturele leven. Deze zaken kunnen emigratie vergemakkelijken en de aanpassing te versnellen.

“In de context van de oorlog was er in het begin heel weinig informatie over wat te doen voor Belarussen die aan Oekraïne waren ontsnapt. Ik had het echt nodig, maar ik begrijp dat het heel moeilijk is om dingen te structureren als alles zo abrupt instort. Over het algemeen zijn er veel dingen gedaan, maar het was ook een probleem in Oekraïne”, vervolgt Yulia.

Gratis taalcursussen zouden vrouwen toegang geven tot de arbeidsmarkt en de integratie in een nieuwe samenleving vergemakkelijken. Vrouwen zeiden ook dat psychologische ondersteuning, ziektekostenverzekering, financiële hulp speciaal voor mensen in nood, en de mogelijkheid om een ​​nieuw beroep te leren erg belangrijk waren.

Ksenia vindt het belangrijk om de aandacht van Belarussische vrouwen te vestigen op hun reproductieve rechten:

“Het is moeilijk voor mij persoonlijk om te beoordelen, omdat ik niet in deze situatie heb gezeten, het is niet mijn persoonlijke ervaring, maar omdat ik in Polen ben, denk ik dat het geweldig zou zijn als er een initiatief zou zijn om vrouwen te helpen hun reproductieve rechten te realiseren. […] Dit is een heel belangrijk gebied, en zelfs als ik de taal ken, heb ik er nog steeds vragen over.”

Wat we moeten doen om te helpen?

“Alleen vrouwen kunnen vrouwen helpen.”

Gedwongen massale emigratie heeft bij veel vrouwen een staat van onvoorbereidheid en onzekerheid veroorzaakt. Belarussische vrouwen hebben vaak te maken met aanpassingsproblemen vanwege het ontbreken van een financiële buffer, een baan, een ziektekostenverzekering en de taalkundige en culturele barrières in het gastland — allemaal gecombineerd met psychische klachten en eenzaamheid. In deze omstandigheden is het voor een vrouw moeilijk om voor zichzelf te zorgen op een moment dat ze ook moet denken aan haar kinderen en andere familieleden die met haar meeverhuisden.

Feministische, mensenrechten- en andere organisaties doen veel om vrouwen te helpen verschillende soorten moeilijkheden te overwinnen, maar onderzoek heeft aangetoond dat de huidige middelen niet voldoende zijn en dat vrouwen vaak niet om hulp durven te vragen. De Belarussische diaspora, evenals initiatiefgroepen en vrijwilligers, kunnen ook meer doen om het voor vrouwen gemakkelijker te maken zich aan te passen aan de nieuwe realiteit.

Er is behoefte aan gemeenschappen waar vrouwen in de diaspora om advies kunnen vragen, in contact kunnen komen met anderen en zich betrokken kunnen voelen, evenals aan kant-en-klare handleidingen met betrekking tot praktische zaken in het gastland. Psychologische bijstand, gratis taalcursussen, hulp bij het vinden van huisvesting en werk, een mentorsysteem, financiële en medische hulp, integratieactiviteiten — allemaal dingen die vandaag urgent zijn en, als de huidige situatie voortduurt, dat voor een lange tijd blijven.

Als auteur van het onderzoek wil ik er uiteindelijk aan toevoegen dat mijn ervaring met het leven en het opbouwen van een gemeenschap in ballingschap aantoont dat het helpen van anderen een verschil maakt. Ik geloof ook dat iedereen het kan — soms weten mensen gewoon niet hoe. Het is onze taak als activisten om iedereen te laten zien hoe in te spelen op de behoeften van anderen, vooral de meest kwetsbare groepen, de vereiste processen te organiseren en anderen erbij te betrekken. Zo kunnen we meer mensen helpen een veilige plek te vinden.

Vertaling: Anastasia Starchenko. Oorspronkelijk gepubliceerd door New Eastern Europe.

Volha Kavalskaya is een Belarussische activist, evenementen- en kunstmanager en medeoprichter van de Belarussische gemeenschap in Krakau. Ze is momenteel gevestigd in Tbilisi, Georgië.

Avatar
Over redactie Donau 156 Artikelen
Donau is een platform voor artikelen over Midden- en Zuidoost-Europa. U kunt hier reportages, interviews en achtergronden lezen over de culturen, samenlevingen en politieke ontwikkelingen van Hongarije tot Oekraine en van Albanië tot Rusland. Als enige tijdschrift over Midden en Zuidoost-Europa in het Nederlandse taalgebied probeert Donau clichés te ontkrachten en een genuanceerd en gevarieerd beeld van het gebied te scheppen.