Vast in niemandsland

Kuźnica grensovergang tussen Belarus en Polen (Bron: Wikimedia Commons)
Kuźnica grensovergang tussen Belarus en Polen (Bron: Wikimedia Commons)

Aan de grens tussen Belarus en Polen zit een groep gestrande vluchtelingen nu al weken vast. De tellingen verschillen, maar een veelgehoorde is dat het gaat om 32 Afghanen. De oppositiekrant Gazeta Wyborcza vroeg aandacht voor deze mensen met het opsommen van 32 bekende Poolse vluchtelingen uit niet al te ver verleden; mensen die in Polen hoog aangeschreven staan en stonden. Dus waarom deze mensen niet helpen, zo vraagt de krant, die ook geld inzamelt voor Afghanistan.

Overigens gaat de traditie van solidariteit met Afghanen in Polen ver terug. In de jaren tachtig voerden Poolse oppositiegroepen actie voor de Afghaanse strijders tegen het communisme. Sommigen vertrokken zelfs naar Afghanistan om te vechten.

Ondertussen is het lot van de vluchtelingen aan de grens onduidelijk en zijn ze deel van een politiek steekspel. Polen wil nog steeds geen migratieland genoemd wil worden, in ieder geval, niet voor mensen oostelijker dan Oekraïne en Belarus. En Belarus ziet het openen van de grens voor vluchtelingen richting Europa als een goede manier om de EU een hak te zetten.

Avatar
Over Christie Miedema 25 Artikelen
Christie Miedema heeft een bijzondere interesse in Midden- en Oost-Europa, mensenrechten, sociale bewegingen en migratie. In 2015 promoveerde ze op de dissertatie Vrede of Vrijheid?, over Westerse linkse organisaties en hun contacten met de oppositie in Polen in de jaren tachtig. In 2019 publiceerde ze het boek Not a Movement of Dissidents over Amnesty International achter het IJzeren Gordijn. In het dagelijks leven werkt ze voor Clean Clothes Campaign en op vrijwillige basis voor Amnesty Nederland en Libereco – Partnership for Human Rights. Haar artikelen over Oost-Europa schrijft ze op persoonlijke titel en verzamelt ze op haar weblog middenineuropa.